Åkersberga Elektriska AB - Elektriker i Stockholm, elinstallationer

Åkersberga Elektriska är en elektriker som
är verksam i Stockholm med omnejd.
Vi leder strömmen!

Miljöpolicy

Åkersberga Elektriska AB är ett Elinstallationsföretag med inriktning på framtidssäkra lösningar. Åkersberga Elektriska ABs övergripande affärsidé är att försörja kunder, såväl privatpersoner, företag och tillika kommun med service inom elinstallationer och även entreprenadsektorn.  Åkersberga Elektriska ABs ambition är att i den takt ledningen anser öka i antalet resurser för att täcka företagets kundbehov samt att bidra till en hållbar utveckling genom såväl ett gott internt miljöarbete, som genom att sprida kunskap i miljöfrågor och utgöra en inspirationskälla för våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Vår miljöpåverkan utgörs dels av energianvändning i de egna lokalerna, resor med tjänstebilar och servicebilar, inköp av förbrukningsmateriel, inköp och försäljning av det installationsmaterial vårt yrke och våra kunder kräver av oss men även av den möjlighet vi har att genom vår kompetens kunna påverka i en positiv riktning i mötet med vår omvärld. Åkersberga Elektriska AB arbetar med att förebygga föroreningar och med ständiga förbättringar gällande såväl dokumentation som praktiskt miljöarbete.

Miljöarbetet kommer att bedrivas i tre huvudområden:

  • Företagets miljöpåverkan. Detta omfattar företagets drift i forma av anläggningar, transporter och arbetsplatser.
  • Företagets arbetsmiljö. Detta omfattar fasta driftsenheter, arbetsplatser i form av entreprenader samt löpande servicearbeten.
  • Produkternas miljöpåverkan. Detta omfattar installationer av eltekniska anläggningar som företaget utför med för i anläggningar ingående produkter liksom hur arbetet har utförts.

Vi kommer i dessa huvudområden sträva efter följande punkter (som även kopplas samman med punkterna i vår miljöpåverkan på föregående sida):

  1. Att alltid välja förnyelsebara energislag.
  2. Att alltid välja förnyelsebara drivmedel.
  3. Att alltid väga in miljöaspekt och miljömärkning vid inköp.
  4. Att upprätthålla en väl fungerande källsortering av avfall.
  5. Att välja underleverantörer som bedriver ett systematiskt miljöarbete.

 Dessutom ska vi överträffa gällande miljölagstiftning.

Åkersberga Elektriska AB arbetar med mätbara mål som årligen följs upp och revideras av extern part.

 

ÅKERSBERGA den 23 april 2013

Carl Niklasson

VD för Åkersberga Elektriska AB

miljodiplom2013611px

Kontakt

Åkersberga Elektriska AB
Rallarvägen 11
184 40 Åkersberga

Tel: 08-540 216 05
Fax: 08-540 693 61

Kontaktformulär

Vi finns även på

Elektriker Stockholm

Åkersberga Elektriska AB utför elinstallationer i Stockholm. Vi arbetar både i Stockholms innerstad likväl som i kommunerna runt om i Stockholmsområdet.
Söker du elektriker i Stockholm, Täby, Åkersberga, Vallentuna, Norrtälje eller någon annan stad/kommun runt Stockholm är du välkommen att kontakta oss.
I vissa fall kan vi även hjälpa kunder i andra städer om behovet finns.

Sitemap